Základná škola Viestova ul.č.1 Myjava
O škole Kontakt Známky Rozvrh Jedálny lístok Písomky / DÚ Školský psychológ Výchovný poradca ŠKD

 • Obnovená cvičná kuchynka

  V našej škole je už niekoľko rokov mimoriadne obľúbený krúžok Šikovné ruky či Domáce náuky, v ktorých sa žiaci učia nielen pripravovať jedlo a vkusne ho naservírovať, ale aj základy hospodárenia a vedenia domácnosti.

  Tento školský rok vyučujúcich i žiakov potešila nová kuchynská linka, stoly i stoličky, ktoré nielen zmodernizovali, ale aj zútulnili priestory, v ktorých sa deti na spomenutých krúžkoch stretávajú.

  Veríme, že rovnako spríjemnia hodiny techniky i prípravu občerstvenia na rôzne spoločenské udalosti školy.

 • Vynikajúci pedagóg Trenčianskeho kraja 2019

  https://www.tsk.sk/aktualne-spravy/tlacove-spravy/2019/najlepsich-pedagogov-z-trencianskeho-kraja-ocenili-uz-po-siestykrat-plaketu-jana-amosa-komenskeho-si-prevzalo-celkom-22-ucitelov.html?page_id=598002

 • Krajské kolo DEJEPISNEJ OLYMPIÁDY 2019
 • Výtvarná súťaž "TAJOMSTVÁ LESA"

  Výtvarná súťaž „Tajomstvá lesa“

  Každoročne sa žiaci našej školy zapájajú do výtvarnej súťaže organizovanej Mestom Myjava

   pri príležitosti poľovníckej výstavy „Trofeje poľovnej zveri“.

  Z množstva výtvarných prác žiakov škôl myjavského okresu vybrala porota tie najkrajšie.

  Ocenenie si prebrali aj žiačky našej školy.

  V kategórii 1. stupeň..........................................Nela Podmajerská, 4. B

  V kategórii 2. stupeň..........................................Eva Priesolová, 8. B

                                                                                      Nicole Mosná, 8. A

                                                                                      Eva Hamerlíková, 5.C

  Dievčatám srdečne blahoželáme...

 • DEŇ OTVORENÝCH DVERÍ
 • DEJEPISNÁ OLYMPIÁDA

  Každoročne sa naši talentovaní žiaci zapájajú do náročnejších vedomostných olympiád v rôznych predmetoch.  Výnimkou nebola tento školský rok ani dejepisná olympiáda. Bohaté zastúpenie v školskom kole prinieslo svoje výsledky. V každej z nominovaných kategórii sa presadili dvaja postupujúci žiaci, ktorí nesklamali ani v okresnom kole. To sa uskutočnilo 14. februára  2019 v priestoroch ZŠ Viestova 1, Myjava. Spomedzi zúčastnených škôl z Myjavského okresu naši žiaci získali veľmi pekné umiestnenia:

  V kategórii C: 1. miesto – Nina Rapantová z 9.B,  2. miesto – Jakub Málek z 9.A – obaja postupujú do KK v Trenčíne

  V kategórii D: 3. miesto – Viktória Pawlusiowá z 8.B

  V kategórii E:  2. miesto – Eliška Stančíková zo 7.B – postupuje do KK v Trenčíne a úspešná riešiteľka Kristína Doláková zo 7.C

  V kategórii F:  1. miesto – Ľubomír Havlík zo 6.A

  Všetkým zúčastneným blahoželáme a postupujúcim želáme veľa úspechov  v ďalšom kole!

 • LVVK v SKILANDE 2019

  Lyžiarsky kurz pre žiakov 3. a 4. ročníka

  V dňoch 11. – 15. februára 2019 sme pre žiakov 3. a 4. ročníka zorganizovali lyžiarsky kurz  v lyžiarskom stredisku SKILAND  Stará MyjavaDeti boli podľa schopností rozdelené do 4 družstiev, v ktorých sa pod vedením lyžiarskych inštruktorov venovali osvojovaniu si správnych lyžiarskych techník. Veľký pokrok urobili najmä úplní začiatočníci, ktorí  v posledný deň kurzu úspešne absolvovali spolu s ostanými lyžiarsky slalom, počas ktorého panovala správna a veselá športová nálada. (pozri FOTOALBUM)

 • LVVK 2019 BACHLEDOVA DOLINA

  Náš lyžiarsky kurz do Bachledky...

       Každoročne sa žiaci 7. ročníka ZŠ Viestova ul.č.1  Myjava tešia na nové zážitky, ktoré im prinesie lyžiarsky výcvik. Konečne prišli očakávané dni tohtoročného lyžiarskeho pre prvú skupinu žiakov 7.B a 7.C triedy. V dňoch 27.1. – 2.2.2019 sme spolu s vyučujúcimi vycestovali do Bachledovej doliny. Po dlhšej ceste sme sa ubytovali v chate Erika. Celý týždeň sme mali veľmi pekné počasie. Svietilo štrbavé slnko a pofukoval chladný, štipľavý vietor, ktorý sa nám zarezával do tvárí. Zem pokrývala bohatá snehobiela prikrývka. Bolo to ako v rozprávke.

       Väčšinou sme mali dobré podmienky na lyžovanie. Niektorí sme sem prišli ako nelyžiari. Ale po týždni snaženia všetci odchádzali ako dobrí, ba až skvelí lyžiari. V strede týždňa sme mali odpočinkový deň. No i vtedy nás čakal zaujímavý program – prechádzka zaujímavou atrakciou, chodník korunami stromov.

       Náš lyžiarsky výcvik sme si všetci užili. Unavení, ale spokojní sme sa vrátili domov. Za toto všetko ďakujeme našim učiteľom a rodičom, všetkým, ktorí nám tento krásny zážitok sprostredkovali.

   žiaci 7. ročníka ZŠ Viestova ul.č.1  Myjava

 • Výtvarná súťaž ,,Krásy nášho regiónu"
 • Naše vianočné posedenie

  Za oknom padá sneh. Vločka s vločkou sa zvŕtajú okolo nás a jemným hlasom oznamujú, že prichádza ten vytúžený čarovný čas - čas vianočných sviatkov. Ľudia sa náhlia, aby mali počas Vianoc všetko po čom srdce zatúži.

        Žiaci zo ZŠ Viestova, Myjava z triedy 5.C si povedali, že tento uponáhľaný čas na chvíľu zastavia   a spríjemnia si ho programom, ktorý bude venovaný ich rodičom. A tak počas dvoch týždňov usilovne nacvičovali koledy, scénky a vinšovačky. Snažili sa ako najlepšie vedeli.

      Prišiel ten očakávaný deň - 12. december 2018, na ktorý sa všetci tešili. V očiach detí bola vidieť túžba, po čo najlepšom predvedení sa, ale hlavne očakávanie a láska, s ktorou vchádzali za blikotu sviečok do triedy. Svojimi  spevavými hláskami nenechali ani jedno oko rodičov suché. Zvučné hlasy  malých hercov vynikli v scénkach a vinšovačkách.  No nemali sa za čo hanbiť.

  Rodičia svoje ratolesti odmenili vrúcnym potleskom, za ktorý od svojich ratolestí dostali vlastnoručne pripravené darčeky v podobe anjelika a pozdravu.

       Na záver samozrejme bolo prichystané bohaté občerstvenie nielen pre rodičov ale aj pre deti, ktoré pripomínalo bohato prestretý šterdrovečerný stôl. Všetci sme sa z vydareného posedenia rozchádzali plní pozitívnych dojmov a šťastní, že máme také šikovné deti.

        

 • Exkurzia do Paríža 2018

  V dňoch 4.12. – 7.12.2018 sa žiaci 7. – 9. ročníka zúčastnili exkurzie do Paríža. Navštívili sme: katedrálu Notre-Dame, Louvre, Eiffelovu vežu, zámok Versailles a jeho záhrady. Absolvovali sme plavbu po rieke Seine. Očaril nás večerný pohľad z mrakodrapu Montparnasse na Paríž. Zažili sme atmosféru vianočných parížskych trhov a vyzdobených námestí. Nezabudnuteľné zážitky v nás prekryli  únavu po dlhej ceste autobusom. Prekonali sme aj počiatočný strach z nepokojov, Paríž nás naopak privítal sviatočnou náladou. Domov sme si priniesli množstvo fotografií a spomienok.

 • Navštívili sme NR SR v Bratislave

  V mesiacoch o október a november žiaci 8. i 9. ročníka navštívili NR SR, ktorej dejiny sa začali písať v našom regióne. 1. SNR totiž 19.9. 1848 po prvýkrát zasadala v Dome pani Kolényovej v Myjave, ktorý je dnes súčasťou Múzea SNR.

  Na pôde jedného z pilierov štátnej moci si žiaci vypočuli zaujímavý výklad nielen o dejinách NR, štátnych symboloch či fungovaní moci, ale i o formovaní demokracie, je význame pre spoločnosť i jednotlivca.

  Mali možnosť vidieť nielen parlament, ale aj dokumenty súvisiace s našou štátnosťou, čím si pripomenuli, ako dôležité bolo vytvorenie demokratického štátu pre náš národ. V záverečnej diskusii sa oboznámili s prácou politikov, bežným fungovaním NR, ale pripomenuli si i osobnosti, ktoré sa zaslúžili o budovanie demokratického štátu.

 • Demokracia a ľudské práva

  Tento školský rok sme sa pri príležitosti 100. výročia vzniku 1. ČSR ako prvého demokratického štátu v našich dejinách venovali v novembri na hodinách dejepisu a občianskej náuky rôznym aktivitám súvisiacim s budovaním demokracie a formovaním ľudských práv. Do týchto aktivít boli zapojení najmä žiaci 7.- 9. ročníka. Siedmaci a ôsmaci sa venovali viac ľudským právam, deviataci budovaniu demokracie. 

  Na úvodných hodinách jednotliví vyučujúci formou prezentácie a motivačného rozhovoru objasnili žiakom pojmy súvisiace s demokraciou a ľudskými právami. Následne žiaci viedli riadenú diskusiu o danej problematike.

  Žiaci 7. a 8. ročníka si vybrali niektoré z ľudských práv, ktoré ich najviac oslovilo. Siedmaci interaktívnou hrou a ôsmaci výtvarným znázornením prezentovali vlastné vnímanie vybraného ľudského práva. Najčastejšie to bolo právo na život a vlastné meno.

  Deviataci navštívili výstavu venovanú významným osmičkovým udalostiam v našom regióne.  Veľmi zaujímavý, obohacujúci a vkusne prezentovaný obrazový materiál doplnil výklad, ktorý obohatil ich vedomosti z dejepisu. Následne bolo úlohou žiakov vytvoriť pozvánku, plagát, novinový článok a správu, ktoré o tejto aktivite vypovedali.

  Najvydarenejšie práce všetkých žiakov, okrem ocenenia, budú zdobiť nástenku v škole.

 • Dejepisná exkurzia Košariská – Bradlo 20108

  Dejepisná exkurzia Košariská – Bradlo

  Tento rok si 28. a 30. októbra pripomíname 100. výročie vzniku 1. ČSR. O jej zrod sa nepochybne významnou mierou zaslúžil i rodák z neďalekej malebnej obce Košariská – Milan Rastislav Štefánik.

  Pochádzal zo skromných, ale národne uvedomelých pomerov. Svojím heslom „Ja sa prebijem, lebo sa prebiť chcem!“ dokázal, že i človek malý vzrastom, nevýznamný pôvodom dokáže dosiahnuť to, čo si zaumieni. Ak verí a tvrdo pracuje – bojuje za svoje ideály.

  Počas štúdií na Karlovej univerzite v Prahe sa stal stúpencom myšlienok T. G. Masaryka a hoci odišiel do Francúzska, kde získal v r. 1912  štátne občianstvo, od r. 1915 neochvejne pracoval v prospech budúceho štátu Čechov a Slovákov. I keď sa 4. mája 1919 jeho návrat do vlasti skončil tragicky, jeho meno zostane nerozlučne spojené s našimi dejinami, ako aj s dejinami vzniku 1. ČSR. Veď vo svojom krátkom živote, nedožitých 39 rokov, dosiahol na tieto méty: generál francúzskej armády; svetoznámy politik a skvelý diplomat; spoluzakladateľ a člen Čs. národnej rady v Paríži; organizátor čs. légií (okolo 100 000 vojakov); spoluzakladateľ samostatného Česko-Slovenska; minister vojny v čs. vláde.

  Pamiatku M.R. Štefánika sme si so žiakmi 9. ročníka uctili v pondelok 22. októbra 2018 návštevou jeho rodného domu v Košariskách i miesta jeho posledného odpočinku – Mohyly na Bradle. V rodnom dome Štefánika, bývalej evanjelickej fare, ktorá je od r. 1990 múzeom, v súčasnosti súčasť Múzea SNR v Myjave, nás čakali jedinečné artefakty zo Štefánikovho života, ako i výklad sprievodkyne p. Janovíčkovej, ktorý nepochybne obohatil vedomosti žiakov z hodín dejepisu. Pútavý výklad a pietna spomienka na Bradle v srdciach mnohých zanechali trvalú stopu. Hrdosť na náš národ a jeho osobnosti.

  Nech Štefánikova nezdolateľná odvaha, pokojná odhodlanosť a rozvážna múdrosť sú inšpiráciou pre  mnohých z nás!

 • Výnimočné úspechy v speváckej súťaži

  Finále speváckej súťaže MY POPSTAR TALENTMÁNIA

  Dňa 18. októbra 2018 sa v Považskej Bystrici konalo finále spevácko-tanečnej súťaže MY POPSTAR TALENTMÁNIA. Z našej školy – ZŠ Viestova 1 – postúpili do finále dve žiačky - Karolína Joríková a Sofia Makišová. Spolužiaci pripravili originálne transparenty a svojou účasťou a povzbudzovaním na podujatí im vyjadrili svoju spolupatričnosť a podporu. Okrem krásneho spevu sme obdivovali i výborné tanečníčky. Veľmi sme našim dievčatám priali úspech, aj keď konkurencia bola obrovská. Napätie pred vyhlásením výsledkov sa dalo krájať. Obe dievčatá nás veľmi potešili. Karolínka získala krásne 2. miesto v kategórii speváčok  11 – 14 rokov.  Sofka svojím bezchybným spevom  presvedčila nielen nás, ale i  porotu, že  jej v kategórii 15-18 rokov právom patrí 1. miesto. Gratulujeme a želáme im do budúcnosti veľa speváckych úspechov.

   ZŠ Viestova ul.č. 1 Myjava

 • Výlet do Londýna 2018

  Výlet do Londýna

  My, žiaci deviateho ročníka zo ZŠ Viestova 1 sme sa vydali koncom septembra objavovať zákutia anglickej metropoly. Hneď v nedeľu po prílete sme si vyskúšali pravú anglickú klímu v podobe dažďa. Prvé dni sme navštívili časť Westminster, a to konkrétne Westminsterský most, Londýnske oko, Elizabetinu vežu známu aj ako Big Ben a najznámejšiu ulicu 10 Downing street, na ktorej sídli premiérka. Využili sme aj ojedinelú príležitosť pozrieť si Buckinghamský palác, cestou sme sa poprechádzali Hyde parkom, a taktiež sme videli aj striedanie stráži pred palácom. Neskôr naše kroky smerovali k lanovke, ktorá nás vyviezla do Kráľovského observatória, kde sme boli jednou nohou na západnej pologuli a druhou nohou na východnej pologuli. Okolo zaujímavej historickej lode Cutty Sark sme sa dostali do prístavu, kde sme nastúpili na loď. Cieľom cesty bol jedinečný most Tower Bridge, hrad Tower of London, starý prístav Catherine's Docks a doplnili sme kalórie chutným jedlom Fish and chips.

  V strede týždňa sme si prezreli ulice Covent garden a  Picadilly Circus i vlakové nástupište z filmu Harry Potter. Nezabudnuteľným zážitkom bola návšteva múzea voskových figurín Madam Tussauds. Predposledný deň sme si prešli veľké Prírodovedno-historické múzeum, Múzeum vedy a obchodnú ulicu Oxford street. Výlet sme ukončili obdivovaním katedrály svätého Pavla a prešli sme sa po jedinom pešom londýnskom moste. Navštívili sme Trafalgar square, kde sme obdivovali nádherné obrazy, pouličných umelcov a živé sochy. Bol to zážitok na celý život, ktorý nás inšpiroval k ďalšiemu štúdiu jazyka i prebudil v nás cestovateľské túžby.

   

                                Simona Čerešňová, Michaela Čerešňová a Michaela Krčová

 • DEŇ GRAMOTNOSTI

  Rozvíjanie gramotnosti na vyučovaní

            8. september si svet každoročne pripomína ako Medzinárodný deň gramotnosti. Oslavuje sa na základe rozhodnutia Organizácie Spojených národov pre výchovu, vedu a kultúru UNESCO od roku 1966. Podnetom na zavedenie sviatku bol prvý svetový kongres o boji proti analfabetizmu, ktorý sa konal v roku 1965 v Teheráne. Problém gramotnosti sa neobmedzuje len na základné schopnosti čítania, písania a počítania. V dnešnej rýchlo sa rozvíjajúcej a napredujúcej spoločnosti sa od človeka, ktorý chce byť úspešný, požaduje oveľa viac.

              Len pár dní po zasadnutí do školských lavíc sa v Základnej škole Viestova uskutočnil Deň gramotnosti. Jeho cieľom bolo upriamiť pozornosť detí na nesporné výhody vzdelávania a nevyhnutnosť cieľavedomého rozvíjania nadstavbových druhov gramotností ako sú čitateľská, finančná, prírodovedná, informačná a mnohé ďalšie. Žiaci sa učili ako texty nielen čítať, ale hlavne ako im porozumieť a vybrať potrebné informácie, ako rozumne pracovať s financiami, uvedomovať si zraniteľnosť nášho životného prostredia, vyhľadávať a triediť informácie z internetu. Originálne a nápadité témy, metódy a formy prispôsobili triedni učitelia veku svojich zverencov a umožnili im tak hravou formou  rozvíjať svoje schopnosti v oblasti gramotnosti.

               Hoci obdobie bezstarostného detstva je len krátkou etapou v živote človeka, je to zároveň jedinečná príležitosť využiť ho zmysluplnou a zodpovednou prípravou  mladých ľudí na život v dospelosti.

                                                                                                                                                          

         I. Madlušková, ZŠ Viestova

 • EURÓPSKY DEŇ JAZYKOV

  Európsky deň jazykov v ZŠ Viestova

             Cieľom Európskeho dňa jazykov je podnietiť 800 miliónov Európanov zo 47 členských štátov Rady Európy, aby sa bez ohľadu na vek, v školách aj mimo nich, učili viac jazykov. S presvedčením, že jazyková rozmanitosť je nástrojom na dosiahnutie väčšieho interkultúrneho porozumenia a kľúčovým prvkom bohatého kultúrneho dedičstva nášho kontinentu, Rada Európy podporuje mnohojazyčnosť v celej Európe. Z iniciatívy Rady Európy v Štrasburgu sa Európsky deň jazykov oslavuje každoročne 26. septembra už od roku 2001.


               Hodiny prvého a druhého cudzieho jazyka sú výbornou príležitosťou oboznámiť žiakov nielen so základmi gramatiky a bohatstvom slovnej zásoby. Preto sme v posledný septembrový týždeň pripravili pre žiakov tak trochu iné vyučovacie hodiny cudzích jazykov. Zábavnou interaktívnou formou sa zoznámili s geografiou, kultúrou, tradíciami a zvyklosťami nemecky alebo anglicky hovoriacich krajín. Prostredníctvom prezentácií, hier a kvízov si rozšírili svoje poznatky o Nemecku, Rakúsku, Švajčiarsku a Veľkej Británii.


              Hoci učiť sa a vyučovať cudzie jazyky nie je vec jednoduchá, väčšina žiakov si uvedomuje, že je to zároveň vec nevyhnutná. Dúfame, že takáto forma vyučovania bola spestrením ich každodenného školského života a priniesla im nielen nové vedomosti ale aj chuť poznávať a objavovať nové krajiny aj vďaka znalosti cudzích jazykov.

                                                                                                I. Madlušková, ZŠ Viestova