Základná škola Viestova ul.č.1 Myjava
O škole Kontakt Známky Rozvrh Jedálny lístok Písomky / DÚ Školský psychológ Výchovný poradca ŠKD

VP Dni otvorených dverí na stredných školách

Výchovný poradca

VP

Výchovný poradca

Mgr. Alena Staňová

Konzultačné hodiny: štvrtok   14,00 - 15,00 hod.

                                 pondelok  12,00 - 13,00 hod.

prípadne v inom termíne po predchádzajúcej dohode

(je vhodné  ohlásiť sa vopred aj v čase konzultčných hodín)

Miesto: kabinet výchovného poradcu

E-mail: alesta71@gmail.com

Telefón: 6212190 (kancelária školy, kde Vás prepoja)

 

Milí žiaci a rodičia,

ako výchovný poradca ponúkam informačný a poradenský servis pri profesijnej orientácii žiakov, pri výchovných a vzdelávacích problémoch detí.

 

     Všeobecné informácie pre žiakov 9. ročníka v školskom roku 2019/2020:

Žiak 9. ročníka si podáva 2 prihlášky na štúdium na strednej škole. Ak stredná škola vyžaduje talentové skúšky (overenie špeciálnych umeleckých a jazykových schopností), má žiak možnosť podať si ďalšie 2 prihlášky na strednú školu s talentovými skúškami. 

Harmonogram podávania prihlášok na stredné školy:

Zákonný zástupca odovzdá prihlášku na SŠ na študijné odbory vyžadujúce overenie špeciálnych schopností a talentu výchovnému poradcovi do 20.2.2020.

odošle prihlášky na SŠ na študijné odbory vyžadujúce overenie špeciálnych schopností a talentu do 28. 2. 2020

Celoslovenské testovanie žiakov 9. ročníkov ZŠ  - 1.4.2020

Talentové skúšky na SŠ v termíne od 15.3. do 30.4.2020.

 Zákonný zástupca odovzdá prihlášky na SŠ výchovnému poradcovi do 10. 4. 2020.

odošle prihlášky žiakov na SŠ do 20.4.2020.

Prijímacie skúšky sa konajú v 2 termínoch: 11.5.2020 a 14.5.2020