Základná škola Viestova ul.č.1 Myjava
O škole- voľné prac.miesta Dokumenty školy (na stiahnutie) Kontakt Rozvrh Známky Písomky / DÚ Jedálny lístok Výchovný poradca Školský psychológ

Týmto Vám oznamujeme, že dohľad nad spracovaním osobných údajov v našej škole zabezpečuje firma EuroTRADING s.r.o.,a v súlade s § 44 zákona č. 18/20128 Z.z. a článkom č.37 NARIADENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/679,nám poskytuje zodpovednú osobu, ktorú môžete kontaktovať na adrese zo@eurotrading.sk.

Viac informácií si môžete prečítať tu : www.eurotrading.sk/zo

 

Utorok 2. 3. 2021
Počet návštev: 4582250

POZOR

Vážení rodičia z dôvôdu pozitivity na COVID-19, ktorá sa vyskytla medzi žiakmi našej školy a na základe usmernenia RÚVZ Trenčín, Vám oznamujeme, že od 01.03. 2021 (pondelok) bude prebiehať  len dištančné vzdelávanie všetkých žiakov školy (predbežne do 14.03. 2021).

Škola  je uzatvorená !

Ďakujeme za porozumenie

Mgr. Zdenko Šimo

Oznam zákonným zástupcom, sprevádzajúcim osobám a žiakom

Nikto s príznakmi infekcie dýchacích ciest, ktoré by mohli zodpovedať známym príznakom COVID-19 (zvýšená telesná teplota, kašeľ, zvracanie, kožná vyrážka, hnačky, náhla strata chuti a čuchu, iný príznak akútnej infekcie dýchacích ciest), ako aj inej infekčnej choroby, nesmie vstúpiť do priestorov školy.

Žiadame rodičov aby zvážili návštevu školy u súrodencov, u ktorých sa vyskytli príznaky COVID-19. Odporúčame ponechať súrodencov doma a kontaktovať telefonicky všeobecného lekára pre dospelých!

Pri výskyte týchto príznakov je potrebné telefonicky kontaktovať všeobecného lekára pre deti a dorast. V prípade, že zdravotný stav nevyžaduje komunikáciu s lekárom, pri opätovnom nástupe žiaka do školy sa žiak preukáže prehlásením o bezinfekčnosti podpísaným zákonným zástupcom.