Základná škola Viestova ul.č.1 Myjava
O škole Kontakt Známky Rozvrh Jedálny lístok Písomky / DÚ Školský psychológ Výchovný poradca ŠKD

Dohľad nad ochranou osobných údajov (v zmysle § 44 zákona č. 18/2018 Z.z a NARIADENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/679) vykonáva v našej škole zodpovedná osoba :

 p. Bc. Katarína Pavlová, kontakt :

zo@eurotrading.sk , na ktorú sa môže obrátiť každá dotknutá osoba, ktorej osobné údaje sú spracúvané v našej škole“.

Nedeľa 15. 12. 2019
Počet návštev: 3469987