Základná škola Viestova ul.č.1 Myjava
O škole- voľné prac.miesta Dokumenty školy (na stiahnutie) Kontakt Rozvrh Známky Písomky / DÚ Jedálny lístok Výchovný poradca Školský psychológ

Týmto Vám oznamujeme, že dohľad nad spracovaním osobných údajov v našej škole zabezpečuje firma EuroTRADING s.r.o.,a v súlade s § 44 zákona č. 18/20128 Z.z. a článkom č.37 NARIADENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/679,nám poskytuje zodpovednú osobu, ktorú môžete kontaktovať na adrese zo@eurotrading.sk.

Viac informácií si môžete prečítať tu : www.eurotrading.sk/zo

 

Naša škola

          VIDEOPREZENTÁCIA ŠKOLY

            Poďakovanie učiteľom.pdf

       Poďakovanie p.uč. Stupavkej.pdf

       Gustav Murín - poďakovanie.pdf

Viestova1_1.mp4

ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ

Žiaci, ktorí majú záujem o stravovanie v školskej jedálni, vyplnia nasledujúcu prihlášku:

-Prihláška na stravu v školskom roku 2022/23

Žiaci môžu požiadať o vrátenie preplatku za stravu vyplnením nasledujúcej žiadosti:

-Žiadosť o vrátenie preplatku

Číslo účtu:

SK 3309000000005171768973

Dotácia na stavu:

Info. + Žiadosť o dotáciu na stravu 1.5.2023.docx

 

 

Utorok 30. 5. 2023

Sme tu pre vás, sme v tom spolu

 Vážení rodičia, milí žiaci, tieto riadky a odporúčania sme pripravili pre vás. Mnoho z nás takúto situáciu nikdy nezažilo, a preto je v poriadku pýtať sa na všetko, z čoho máte obavy.

Ukrajinský obrázkový slovník

(Український картинний словник)

Ako poskytnúť podporu deťom.pdf

Pre žiakov.pdf

Kontakty pre žiakov.pdf

Ako hovoriť s deťmi.pdf

Ako zvládať krízové situácie.pdf

Počet návštev: 6133316

Novinky

Oznam pre osoby vstupujúce do školy

Oznam pre osoby vstupujúce do objektu školy a školského zariadenia

Nikto s príznakmi infekcie dýchacích ciest, ktoré by mohli zodpovedať známym príznakom ochorenia COVID-19 (neprimeraná únava, bolesť hlavy a tela, zvýšená telesná teplota, kožná vyrážka, nádcha, bolesť hrdla, strata čuchu a chuti, kašeľ, sťažené dýchanie, známky ochorenia tráviaceho traktu, bolesť brucha, vracanie, hnačka), ako aj inej infekčnej choroby nesmie vstúpiť do priestorov školy a školského zariadenia. Pri výskyte týchto príznakov je potrebné telefonicky kontaktovať lekára. Po každom prerušení dochádzky do školy v trvaní 5 a viac po sebe nasledujúcich vyučovacích dní (víkendy a sviatky sa nepočítajú) rodič predkladá „Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti“ dieťaťa/žiaka.