Základná škola Viestova ul.č.1 Myjava
O škole Kontakt Známky Rozvrh Jedálny lístok Písomky / DÚ Školský psychológ Výchovný poradca ŠKD

 • MIKULÁŠ 2019
 • VIANOČNÝ JARMOK
 • .
 • Halloween
 • .
 • .
 • .
 • Viedeň 2019
 • Hasičské cvičenie na našej škole

   

   

   

   

  Dňa 12. 09. 2019 sa na našej škole uskutočnil nácvik hasičského poplachu, ktorého sme sa my, žiaci ZŠ Viestova 1 zúčastnili. Počas prvej hodiny sa z nenazdajky ozval pán riaditeľ cez školský rozhlas a vyhlásil poplach kvôli požiaru v sklade učebníc.  Naše začudovanie rýchlo prerušila pani učiteľka, ktorá nás nechala nastúpiť do dvojíc pred tabuľu. Spočítala nás a pre kontrolu zobrala i triednu knihu, keby náhodou niekto chýbal. Disciplinovane sme sa zrýchleným krokom presunuli na školské ihrisko, ktoré bolo naším evakuačným miestom, ako sme sa dozvedeli už minulý rok od pani učiteľky. Keď sme vychádzali zo školy upútalo našu pozornosť  hasičské auto, na chvíľu sme naozaj uverili, že na našej škole horí.  Po príchode na ihrisko nás pani učiteľka ešte raz skontrolovala či sme všetci. Naša trieda bola kompletná, ale z iných tried chýbali traja žiaci. Túto správu pani učiteľky oznámili veliteľovi hasičov a nastalo rýchle hľadanie. Našťastie so šťastným koncom.  Po asi pätnástich minútach čakania na ihrisku nám prišiel poďakovať pán riaditeľ spolu s veliteľom hasičov  a záchranného tímu za úspešný nácvik poplachu. S úľavou a dobrým pocitom, že sme sa trocha uliali z vyučovania sme sa vrátili do tried. Sme naozaj radi, že to bolo len akože, ale pevne veríme, že v prípade reálneho poplachu by sme to zvládli rovnako dobre.

  Žiačky ZŠ Viestova ul.č.1 Myjava

  Melánia Krišková

  Tamara Zelenáková

 • Varili sme slivkový lekvár na Gazdovskom dvore
 • .

  Úspechy našich záchranárov CO alebo od Trnovcov po Sninu

  Okresné kolo :     9.máj 2019 .......... Trnovce Myjava

  2.miesto   ......... Tamarka Zelenáková, Miška Marková, Lukáš Hôždala, Majo Jurča

  3.miesto ........... Miška Čerešňová, Simonka Čerešňová, Maťo Breznianský, Lukáš Michalec

  Krajské kolo :     20. máj 2019 .......... Trenčín

  3. miesto ........ Miška Čerešňová, Simonka Čerešňová, Maťo Breznianský, Lukáš Michalec

  ... a nastala príprava na  Majstrovstvá Slovenskej republiky v Snine .

  Majstrovstvá Slovenska mladých záchranárov civilnej ochrany

  My, žiaci ZŠ Viestova 1 z Myjavy - Martin Breznianský, Michaela Čerešňová, Simona Čerešňová a Lukáš Michalec -  sme sa 12. až 14. júna 2019 zúčastnili 25. majstrovstiev Slovenska mladých záchranárov civilnej ochrany. Ešte predtým sme absolvovali okresné kolo v Trnovcoch a krajské kolo v Trenčíne. Na celoslovenskom kole uvedenej súťaže sme získali 569 bodov z 590-ich a z 27 družstiev zo Slovenska a ukrajinského družstva sme sa umiestnili na peknom 13. mieste.

  Majstrovstvá sa konali v areáli penziónu Vihorlat pri Sninských rybníkoch. Prvý deň nás čakala dlhá cesta vlakom do Kysaku. Po príchode do areálu sme sa ubytovali v chatkách, pozreli si vystúpenie tanečnej skupiny zo Sniny a zabavili sa na diskotéke. Okrem súťaženia sme vo štvrtok navštívili  Astronomické observatórium na Kolonickom sedle, kde sme pozorovali  Venušu a Slnko. Navečer sme boli na výlete na vodárenskej nádrži Starina v katastri obce Stakčín. Podzemnými chodbami, v ktorých sme prešli 1 400 schodov, sme sa dostali do stredu nádrže. O ďalší program sa nám postaral tanečný ľudový súbor zo Sniny. V piatok sme boli na neplánovom výlete v Košiciach. Navštívili sme Dóm sv. Alžbety, spievajúcu fontánu, parky. Bolo toho veľa. Naspäť domov sme cestovali z Košíc. Večer nás už na železničnej stanici v Novom Meste nad Váhom netrpezlivo čakali rodičia. 

  Okrem týchto zážitkov, sme si našli nových kamarátov z iných kútov Slovenska. Získali sme nové skúsenosti z disciplín ako zdravotnícka príprava, pohyb a pobyt v prírode, civilná ochrana a hasenie malých požiarov. Vďaka patrí najmä pani učiteľke Kovačovicovej, ktorá nás pripravovala vedomostne a v každom kole nás povzbudzovala, ako aj pánovi psychológovi Jarabicovi, ktorý nás učil streľbe zo vzduchovky. Ďakujeme.

   

   

   

 • Škola v prírode
 • Gazdovský dvor
 • .
 • .
 • .
 • .
 • English Competitions
 • How did we travel to London?

  Najvhodnejší spôsob ako zistiť zaujímavé informácie o krajine je opýtať sa niekoho, kto ju navštívil a získať ich tak z „prvej ruky“. So svojimi nezabudnuteľnými zážitkami sa so žiakmi 5. ročníka podelili žiaci 9.B triedy, ktorí sa v septembri zúčastnili školskej exkurzie do Londýna.

          Pútavou prezentáciou v anglickom jazyku priblížili svojim mladším spolužiakom zaujímavé fakty nielen o hlavnom meste Veľkej Británie, ale aj o krajinách Spojeného kráľovstva.  Žiaci pozorne počúvali svojich veľkých spolužiakov a aktívne reagovali na následné kvízové otázky.

          Na záver im deviataci pripravili aj typické anglické občerstvenie – Black teawithmilk and biscuits (čierny čaj s mliekom a keksíky).

  Aj touto formou sa chceme vmene všetkých piatakov poďakovať pani učiteľke Ušiakovej a jej žiakom za krásnu hodinu. Všetci sa už  tešíme na Londýn...

   

  Žiaci 5. ročníka

 • OCENENÍ UČITELIA