Základná škola Viestova ul.č.1 Myjava
O škole Kontakt Známky Rozvrh Jedálny lístok Písomky / DÚ Školský psychológ Výchovný poradca ŠKD

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ:
Typ:
Rok:
Mesiac:
Vyhľadávanie:
Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia
Objednávka 44-48 potraviny 112019 s DPH 29.11.2019
Objednávka 39-43 potraviny 102019 s DPH 29.10.2019
Objednávka 33-38 potraviny 092019 s DPH 30.09.2019
Zmluva Zmluva o dodávke plynu -dodatok č.001 s DPH 27.08.2019 SPP,a.s. Základná škola Myjava, Viestova 1 Mgr. Zdenko Šimo riaditeľ školy
Faktúra Faktúry 7/2019 s DPH 31.07.2019
Faktúra Faktúry 7/2019-potraviny s DPH 31.07.2019
Zmluva Zmluva o dielo-oprava vonkajšej splaškovej kanalizácie s DPH 31.07.2019 STAS, s r.o.
Faktúra Faktúry 7/2019 s DPH 31.07.2019
Faktúra Faktúry 7/2019 s DPH 31.07.2019
Objednávka objednávky 6/2019 s DPH 28.06.2019
Objednávka objednávky 6/2019 s DPH 28.06.2019
Objednávka objednávky 6/2019- Erasmus s DPH 28.06.2019
Faktúra Faktúry 6/2019- Erasmus s DPH 28.06.2019
Faktúra Faktúry 6/2019-potraviny s DPH 28.06.2019
Faktúra Faktúry 6/2019 s DPH 28.06.2019
Faktúra Faktúry 6/2019 s DPH 28.06.2019
Objednávka 28-32 potraviny 062019 s DPH 28.06.2019
Faktúra Faktúry 6/2019 s DPH 28.06.2019
Objednávka objednávky 5/2019-Erasmus s DPH 31.05.2019
Faktúra Faktúry 5/2019 s DPH 31.05.2019
<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/754