Základná škola Viestova ul.č.1 Myjava
O škole Kontakt Známky Rozvrh Jedálny lístok Písomky / DÚ Školský psychológ Výchovný poradca ŠKD

Profil školy Záverečná správa Správa o hospodárení za rok 2018 Voľné pracovné miesta Smernica-Povinné zverejňovanie informacií 2016

O škole

Profil školy

 

 

Vedenie školy:

Riaditeľ: Mgr. Zdenko Šimo

Zástupca riaditeľa pre 1. stupeň: PaedDr. Darina Kabaňová

Zástupca riaditeľa pre 2. stupeň: Mgr. Iveta Tomešová

 

Školu tvoria dve budovy navzájom prepojené pergolou.

V hlavnej budove sa nachádzajú všetky učebne tried, odborné učebne (fyziky, chémie, zemepisu, prírodopisu, jazykov, výtvarnej výchovy, dielne, školská kuchynka), 2 počítačové učebne s prístupom na internet, šatne i riaditeľňa
so zborovňou.


Vo vedľajšej budove je veľká jedáleň s priestrannou a modernou kuchyňou, veľká a malá telocvičňa, posilňovňa, školský psychológ, špeciálny pedagóg.

K areálu školy patrí lesík s oddychovou zónou  a športoviská (futbalové ihrisko s umelou trávou, atletická dráha a multifunkčné ihrisko s tartanovým povrchom, doskočisko,).