Základná škola Viestova ul.č.1 Myjava
O škole Kontakt Známky Rozvrh Jedálny lístok Písomky / DÚ Školský psychológ Výchovný poradca ŠKD

Základné informácie Jedálny lístok Obrázky

Jedáleň

Základné informácie

Na základe Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Myjava zo dňa 27.06.2019 sa podmienky stravovania určujú nasledovne:

 

Obed sa vydáva - 11:35 - 14:00

Obed do prepravných nádob (externí odberatelia a chorí) - po 12:00
Odhlásiť / prihlásiť  na stravu je možné   d e ň   v o p r e d    do 14. 00 hod.

 

Kontakt: +421 34 6213829,  jedalenzsviestova1@gmail.com,   www.zsviesmy.edupage.org
 

     

Cena stravy:

Desiata: 1.stupeň:0,49 

           2.stupeň:0,53 € 

Obed: 1. stupeň s dotáciou:  3 € režijné náklady,              bez dotácie: 1,15 € + 3 € režijné náklady 

           2.stupeň s dotáciou: 0,03 € + 3 € režijné náklady, bez dotácie: 1,23 € + 3  € režijné náklady

 

Žiak má nárok na stravu s dotáciou iba v prípade, ak sa zúčastní vyučovania a odoberie stravu.

 

 Číslo účtu: 1196427050, kód banky: 1111